rpct.net
当前位置:首页 >> x÷9=7.2解方程 >>

x÷9=7.2解方程

x÷9=7.2解方程 解:原方程即: x÷9=7.2 x=9*7.2 x=64.8 把x=64.8代入原方程检验, 64.8÷9 =7.2

9(x+0.2)=7.2 x+0.2=7.2÷9 x+0.2=0.8 x=0.8-0.2 x=0.6

9×÷3+×÷2=7 解:9x/3+x/2=7 18x+3x=42 21x=42 x=2

x÷(2/9)=6/7 x=(6/7)X(2/9) x=4/21

7.2乘2-1.8x=9.9 14.4-1.8x=9.9 1.8x=14.4-9.9 1.8x=4.5 x=4.5÷1.8 x=2.5 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

(1)x+18=102, x+18-18=102-18, x=84;(2)x-7.2=9.9, x-7.2+7.2=9.9+7.2, x=17.1;(3)x÷1.8=3.6,x÷1.8×1.8=3.6×1.8, x=6.48;(4)4x=27, 4x÷4=27÷4, x=274.

①X+ 2 9 = 7 9 , x + 2 9 - 2 9 = 7 9 - 2 9 , x= 5 9 ; ②2X- 1 6 = 5 6 ,2x - 1 6 + 1 6 = 5 6 + 1 6 , 2x÷2=1÷2, x= 1 2 ; ③ 3 5 -X=1- 3 4 . 3 5 - x= 1 4 , x= 3 5 - 1 4 , x= 7 20 .

x=12.6/7.2 =126/72 =63/36 =7/4 请采纳

2-4分之1x=9分之7÷3分之2 解:2-1/4x=7/9*3/2 2-1/4x=7/6 1/4x=2-7/6 1/4x=5/6 x=5/6*4 x=10/3

2X-0.5x-7=2 1.5x=2+7 1.5x=9 x=9÷1.5 x=6

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com