rpct.net
当前位置:首页 >> tAn105度等于多少分数 >>

tAn105度等于多少分数

见图

tan105° =tan(45°+60°)=(tan45°+tan60°)/(1-tan45°tan60°)=(1+√3)/(1-√3) = -2-√3 Tan是正切的意思,角θ在任意直角三角形中,与θ相对应的对边与邻边的比值叫做角θ的正切值。若将θ放在直角坐标系中即tanθ=y/x。tanA=对边/邻边。在直角坐标系中...

tan(105) =−3.7320508076

tan105° =tan(45°+60°) =(tan45°+tan60°)/(1-tan45°tan60°) =(1+√3)/(1-√3) =-2-√3

tan105° =tan(60°+45°) =(tan45+tan60)/(1-tan45tan60) =(1+√3)/(1-1*√3) =-2-√3

-2-√3

cos30 °= √¯3/2 cos15 °= √¯[(1 + cos30° )/2] sin15° = √¯[(1 - cos30° )/2] tan15° = sin15° /cos15° = √¯[(1 - cos30° )/(1 + cos30° )] = √¯[(2 - √¯3)/(2 + √¯3)] = (2 - √¯3) tan105° =tan(45°+6...

原式=tan(45+60) =(tan45+tan60)/(1-tan45tan60) =(1+√3)/(1-1*√3) =-2-√3

sin0=0, sin15=(√6-√2)/4 , sin30=1/2, sin45=√2/2, sin60=√3/2, sin75=(√6+√2)/2 , sin90=1, sin105=√2/2*(√3/2+1/2) sin120=√3/2 sin135=√2/2 sin150=1/2 sin165=(√6-√2)/4 sin180=0 sin270=-1 sin360=0

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com