rpct.net
当前位置:首页 >> 32.5×2.9 3.45脱式计算. >>

32.5×2.9 3.45脱式计算.

32.5X2.9+3.45 =32.5X2.9+3.25+0.2 =32.5X(2.9+0.1)+0.2 =32.5X3+0.2 =97.5+0.2 =97.7

=45.6x(32.5+63.8+1) =45.6x97.3 =4436.88

0.25×32×12.5 =0.25×(4×8)×12.5 =(0.25×4)×(8×12.5) =1×100 =100

(1)4000-3456÷32×5,=4000-108×5,=4000-540,=3460;(2)3.68-3.6×0.2+0.18,=3.68+0.18-0.72,=3.86-0.72,=3.14;(3)48×9.9+48×0.1,=48×(9.9+0.1),=48×10,=48;(4)(1- 3 4 )÷0.25×4,= 1 4 ÷ 1 4 ×4,=1×4,=4;(5)(6-6× 2...

32.5×18+4.2×6.1 =585+25.62 =610.62 谢谢,请采纳

3.25剩47加5.3剩32.5 =3.25x47+3.25x53 =3.25x(47+53) =3.25x100 =325 请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!谢谢管理员推荐采纳!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

32.5-4.82+1.7-8.92 =27.68+1.7-8.92 =29.38-8.92 =20.46

728+32÷4×5 =728+8×5 =728+40 =768

98.2+32.5-13.4 =130.7-13.4 =117.3

(488+32×5)÷12 =(488+160)÷12 =648÷12 =54

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com