rpct.net
当前位置:首页 >> 女娲补天文言文带拼音的 >>

女娲补天文言文带拼音的

久远的过去,支撑天地四方的四根柱子倒了,大地裂开;天不能普遍地覆盖万物,地不能全面地容载万物;火烧猛烈而不熄灭,水泛滥成灾而不停止; 凶猛的野兽吃善良的百姓,凶猛的鸟用爪抓取老人和小孩. 在这时,女娲冶炼五色石来修补苍天的漏洞, 砍断巨龟的脚来做撑起四方的擎天柱,杀死黑龙来拯救冀州,用芦灰来堵塞洪水.天空被修补了,天地四方的柱子重新竖立了起来,洪水退了,中华的大地上恢复了平整.凶猛的鸟兽都死了,善良的百姓生存下来.

女 娲 补 天拼音 nv wa bu tian 第三声第一声第三声第一声

《nǚ wā bǔ tiān 》wǎng gǔ zhī shí ,sì jí fèi ,jiǔ zhōu liè ,tiān bú jiān fù ,dì bú zhōu zǎi .huǒ làn yàn ér bú miè ,shuǐ hào yáng ér bú xī .měng shòu shí zhuān mín ,zhì niǎo jué lǎo ruò .yú shì nǚ wā liàn wǔ sè shí yǐ bǔ cāng tiān ,duàn áo zú yǐ lì sì

《女娲补天》原文:往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,火滥焱而不灭,水浩洋而不息,猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱.于是,女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水.苍天补,四极正;淫水涸

往古之时,四极废,九州裂,天不兼复,地不周载.火焱lànyàn而不灭,水浩洋而不息.猛兽食颛zhuān民,鸷鸟攫jué老弱.于是女娲wā炼五色石以补苍天,断鳌áo足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水.苍天补,四极正,淫涸hé

《娲补》原文: 自娲创造类处欢歌笑语直着快乐幸福知少夜娲突阵轰隆隆巨响声震醒急忙起床跑外面看哪太怕!远远空塌(tā)块露黑黑窟窿震裂现道道深沟山冈燃烧着熊熊火田野处洪水许火围困山顶许水挣(zhēng)扎 娲难极立刻找雨神求场雨火熄(xī)灭造船救挣扎洪水 把一句话分成两句或三句来说,能避免病句的出现;

往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载;火焱而不灭,水浩洋而不息;猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱.于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水.苍天补,四极正;淫水涸,冀州平;狡虫死,颛

女娲补天的拼音:[nǚ wā bǔ tiān]女娲补天[释义] 神话故事,伏羲的妹妹女娲炼五色石补天.形容改造天地的雄伟气魄和大无畏的斗争精神. [出处] 《淮南子览冥训》:“于是女娲炼五色石以补苍天.”

古文 往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载.火焱而不灭,水浩洋而不息.猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱.于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水.苍天补,四极正,淫水涸,冀州平,狡虫死

原文:往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,火滥(lǎn)焱而不灭,水浩洋而不息,猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱.于是,女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水.苍天补,四极正;淫水涸,冀

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com