rpct.net
当前位置:首页 >> 口算:5.5×2=9.6÷4.8=23%1.5×2=2×3.1=2.4×0.5=0.12... >>

口算:5.5×2=9.6÷4.8=23%1.5×2=2×3.1=2.4×0.5=0.12...

5.5×2=119.6÷4.8=23-1.5×2=02×3.1=6.22.4×0.5=1.20.125×8-0.1=0.90.48÷6=0.086.4-4=2.40.6÷3+3=3.20.91÷13=0.073.25+0.75=49.9-0.9÷0.1=0.917×40=680 100-63=37 3.2+1.68=4.884.8÷8=0.60.5+0.5÷0.5=1.550×0.8=400.99÷33=0.034×7.5×2.5=754.5×0.1...

解:0.96÷2=0.48 4.8÷0.3=16 0.56÷0.07=8 0.24×0.5=0.12 1.5×0.5=0.75 60×0.8=48 0.42×5=2.1 0.06×0.9=0.054 1.6÷2=0.8 0.28÷14=0.02 1.64÷41=0.04 10÷20=0.5 2.8÷4=0.7 4.8÷12=0.4 5.2÷13=0.4 12.5÷5=2.5 0.8×1.1=0.88 3.5×0.3=1.05 7.2+12.8=...

1.8+2.6=4.4 2.5×4=10 12.5×8=100 1.65÷(6.5÷6.5)=1.65 4.8+8=12.8 0.5+9=9.5 0.53-0.4=0.13 0.8+0.2×4=1.6 7.5-7.5=0 0.6×9=5.4 7-1.5=5.5 5.9×3.6×0=0.

=4.8*4.8 =5*4.8-0.2*4.8 =24-0.96 =23.04

你买一本不就行了

解:0.75÷0.25=3 0.125×8=1 4.8÷0.3=16 0.86÷2=0.43 0.56÷28=0.02 0.36÷0.4=0.9 0.64÷0.8=0.8 0.7×9=6.3 3.6÷24=0.15 0.8×1.1=0.88 7.2+12.8=20 46.7-3.8=42.9 12.8÷4=3.2 5.2÷13=0.4 12.5÷5=2.5 1.64+4.1=5.74 10÷20=0.5 24÷15=1.6 8.65×10=86...

2.5×0.2=0.5 4.8÷0.2=24 20+0.04=20.04 12-1.2=10.8 1.3×0.5=0.65 0.42÷0.06=7 5.6÷0.7=8 0.21×0.4=0.084 5.05÷0.5=10.1 6.6÷11=0.6

(1)8;(2)10;(3)100;(4)1.2;(5)5.9;(6)0.76;(7)0.1;(8)4.5;(9)5.5;(10)5.1;(11)0.3;(12)16.3

(3.8+3.3÷0.15)×0.12 =(3.8+22)X0.12 =25.8X0.12 =25X0.12+0.8X0.12 =25X0.4X0.3+0.8X0.1+0.8X0.02 =10X0.3+0.08+0.016 =3+0.08+0.016 =3.096 (12.6÷0.5+4.8)÷0.06 =(12.6X2+4.8)/0.06 =(25.2+4.8)/0.06 =30/0.06 =3000/6 =500 9.8/...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com